garaze

BANJA LUKA, 31. oktobra – Grad Banjaluka privodi kraju Studiju opravdanosti i uslova preuzimanja na upravljanje garažnog prostora u naselju Aleja – Centar, dokumenta koji bi trebao biti prvi korak kako bi se konačno pustio u funkciju podzemni parking koji već godinama zjapi prazan.

U pitanju su podzemne garaže koje je izgradilo preuzeće GP Krajina uporedo sa stambenim blokovima, koji su nicali u tom naselju, a koje se sve ovo vrijeme ne koriste. Istovremeno, na toj lokaciji vlada hroničan nedostatak parking prostora za one koji žive u tim zgradama, ali i za građane koji su u prolazu.

Situacija je pokrenuta s mrtve tačke ranije ove godine kada je Skupština grada usvojila Odluku o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji grada Banjaluka.

U Gradskoj upravi su rekli da je ovom odlukom data mogućnost da ne samo Grad već i pravni subjekti vrše naplatu parkiranja na parkiralištima koja su u njihovom vlasništvu. Isto tako je data mogućnost da Grad može preuzeti na upravljanje određeno privatno parkiralište ukoliko ocijeni da je to opravdano, odnosno ukoliko će upravljanje dovesti do poboljšanja saobraćajne usluge.

– Da bi se donijela odluka opravdanosti preuzimanja neophodno je izraditi Studiju opravdanosti i uslova za preuzimanje parkirališta. U toku je završna faza izrade studije za garažni prostor u naselju Krajina, u okviru koje će se analizirati i dati ocjena postojećeg stanja i ocjena opravdanosti, kao i prijedlozi poput naknade koju će Grad platiti vlasniku po jednom parking mjestu, tarifni model, vremenski rok preuzimanja, eventualne korekcije tarifnog modela u zoni parkirališta koje se preuzima, korekciju organizacije postojećih parkirališta na kojima je uvedena naplata parkiranja i slično – naveli su u Gradskoj upravi.

Postojećom Odlukom je predviđeno da pravna lica, kojima se odobri naplata parkiranja, plaćaju Gradskoj upravi naknadu za ustupljeno pravo obavljanja komunalnih poslova ove vrste, a visina naknade zavisiće od tarifne zone kojoj pripada parkiralište, odnosno garaža. Naknada za parkiralište, odnosno garažu u nultoj zoni iznosiće 0,40 KM po jednom parking mjestu dnevno, u prvoj zoni 0,30 KM i u drugoj zoni 0,20 KM po parking mjestu na dnevnom nivou.

Oni koji posjeduju parkiralište ili garažu moći će da Gradu ponude da na njihovim parkiralištima (garažama) obavlja naplatu, te će za to ostvariti određenu naknadu, koja će biti definisana uslovima preuzimanja.

Poskupljenje na čekanju

U ovoj godini je najavljeno poskupljenje cijene parkiranja. Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić je potvrdio da je prijedlog za povećanje tarifa pripremljen, ali da čekaju odobrenje prije nego što taj dokumenat pošalju na odlučivanje u Skupštinu grada.

– To je stvar gradonačelnika, Skupštine grada i koalicionih dogovora. Mi imamo sve spremno i vidjećemo kada će doći na red. To nije do nas – naveo je Sandić.

(Srpskainfo)