Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je danas rezoluciju o Srebrenici.

Za je glasalo 84 država, 19 je bilo protiv, dok je 68 bilo uzdržano.

S obzirom na to da UN imaju 193 zemlje članice, glasanje pokazuje da je manje od polovine članica glasalo za ovu rezoluciju.

Promjenom pravila sponzori rezolucije i velike sile uspjele su da u Generalnoj skupštini UN dobiju podršku za rezoluciju o Srbrenici. Od 193 zemlje s pravom glasa, 84 je glasalo “za”, 19 država je bilo protiv, a uzdržano 68. Dok 22 zemlje uopšte nisu glasale.

Ovom rezolucijom traži se da 11. juli svake godine bude proglašen kao “međunarodni dan sjećanja i komemoracije na genocid u Srebrenici”.

Predviđeno je da rasprava preliminarno traje do 19 časova po našem vremenu.

Rusija: UN trebalo da poštuje stav Srbije

Predstavnik Rusije je rekao da je UN trebalo da poštuje stav Srbije, što se nije desilo. Rekao je da je ovo danas bio tužan dan za UN jer je dio zemalja predvođenih Njemačkom zloupotrijebilo ovu rezoluciju. 

Rekao je da ova rezolucija nije usvojena konsenzusom, ne poziva na poštovanje Dejtona, i dodao je da su se kosponzori nadali da će veći broj zemalja glasati za ovu rezoluciju.  Istakao je da nije bilo konsenzusa ni u BiH oko slanja ove rezolucije, i da je srce Dejtona saradnja sva tri naroda, dok su konsponzori obmanuli Generalnu skupštinu jer su tvrdili da će ova rezolucija doprinijeti pomirenju. Spomenuo je i Banjaluku, čije mišljenje nije bilo poštovano.

Dodao je da je ovo danas pirova pobjeda kosponzora rezolucije.