BANJA LUKA, 29. avgusta – Zbog pojave virusa korona Banjalučani su u prethodnim mjesecima više nego inače vremena provodili u svojim domovima, što je za posljedicu imalo i povećanu “proizvodnju” otpada, za čak 1.000 tona.

Da je nova “normalnost” u kojoj građani žive uticala i na ovu sferu života potvrdili su i nadležni. Prema riječima načelnika Odjeljenja za komunalne poslove, Petar Bilčar, ova pojava je jednako prisutna kako u gradskim tako i u seoskim sredinama.

– Za sada je primjetno da smo u prvih sedam mjeseci ove godine imali oko 1.000 tona više prikupljenog miješanog komunalnog otpada, u odnosu na isti period prošle godine – kazao je Bilčar i dodao da je na to vjerovatno uticala trenutna epidemiološka situacija.

Naime, u martu su uvedene mjere koje su drastično smanjile kretanje građana u samoj Banjaluci. Isto tako, bile su blokirane granice prema zemljama u regionu, ali i inostranstvu, što je primoralo građane da većinom borave u svoja “četiri zida”. Iako su u međuvremenu pojedine mjere ukinute ili ublažene vidljiva je promjena životnih navika građana.

– Na povećane količine otpada je vjerovatno uticala korona. Ljudi su više vremena boravili kod kuće, bilo više potrošnje, što za sobom donosi i veće količine miješanog komunalnog otpada. Takođe, ljudi su vjerovatno to vrijeme koristili da malo urede svoja domaćinstva, što je sa sobom donijelo i dodatni kabasti otpad – prokomentarisao je Bilčar.

Dodao je da Grad za sada može servisirati te veće količine, ali da do problema može doći ako se taj trend nastavi.

– Stavka sa koje se plaća ta usluga su sredstva za javnu higijenu. Ona je u budžetu grada fiksna i formirana na osnovu procjena iz prethodnih godina. Sada se nalazimo u situaciji koja je sasvim drugačija u odnosu na ranije godine, pa ćemo u narednom periodu pratiti razvoj situacije – objasnio je Bilčar.

Iz preduzeća “Čistoća” poručuju da je primjetno da količine prikupljenog mješanog komunalnog otpada iz godine u godinu rastu za nekoliko procenata.