Odzvonilo je divljim deponijama. Po nalogu Odjeljenja za komunalne poslove biće izvršena vanredna kontrola odlaganja otpada na području grada, a smeće će biti uklonjeno sa svih lokacija u gradu gdje nije predviđeno da bude odložen, pa čak i ono uz kontejnere.

smece-440x315

Foto: N.N.

“Nakon vanredne kontrole čišćenja grada, koju je naložio gradonačelnik Igor Radojičić, odlučeno je da akcija započne 18. marta i da se završi 14. aprila. Utvrdili smo da su oko kontejnera odložene veće količine otpada. Iz tog razloga, predloženo je da se odmah po završetku rada zimske službe organizuje ovogodišnje proljećno uređenje grada. Takođe, prijedlog je da akcija traje duže nego ranijih godina, kako bi građani imali mogućnost da na propisan način odlože otpad” – kazao je načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar.

Dodao je da će gradske vlasti nabaviti i dodatan broj kontejnera, kako bi se javna higijena u gradu održala na zadovoljavajućem nivou.

“Grad se sve više širi i postoji potreba za dodatnom opremom za odlaganje otpada. Prošle godine smo u saradnji sa “Čistoćom” i Fondom za zaštitu životne sredine nabavili 230 novih kontejnera, koji su raspoređeni na gradskom području. Ovdje je potrebno naglasiti i obavezu investitora, koji su dužni da za novosagrađene objekte nabave opremu za komunalni otpad” – kazao je Bilčar.

Tokom vanrednih kontrola odvoza kućnog otpada evidentirana je i pojava da na mjestima za kontejnere nakon pražnjenja ostaje određena količina sitnog otpada.

“U kontroli je utvrđeno da se radnici pridržavaju rasporeda i da su prisutni na terenu. Postoji potreba da u nekim većim mjesnim zajednicama, poput Starčevice, bude angažovan i veći broj čistača” – navodi se u izvještaju o obavljenoj kontroli čišćenja grada.

Konstatovano je i da je dosta kontejnera oštećeno, te uočena pojava otuđivanja točkića na potpuno novim kontejnerima.

“Što se tiče higijene van urbanog područja grada, zabilježeno je da se na pojedinim mjestima pored kontejnera stvaraju divlje deponije, te je izdat veći broj naloga za uklanjanje tog otpada. Na nekim autobuskim stajalištama zbog nedostatka korpi nalazi se određena količina sitnog otpada koji je potrebno ukloniti” – stoji u izvještaju resornog odjeljenja.

Pranje ulica

Iz Odjeljenja za komunalne poslove kazali su da noćno pranje ulica nije još rađeno zbog niskih temperatura.

“Na dnevnom pranju radile su dvije cisterne, i to uglavnom na ulicama u centru grada, kada su vremenske prilike to dozvoljavale” – rekli su u nadležnom odjeljenju.

Dodali su da se pranje inače ne obavlja prije završetka poslova zimske službe, ali da je u skladu sa vremenskim prilikama i ukazanom potrebom izdat nalog da se izvrši vanredno pranje ulica.

(https://www.banjaluka.com/drustvo/vanredno-uklanjanje-divljih-deponija/)