matura

BANJA LUKA, 21. septembra – Uvođenje velike mature za završetak srednje škole biće jedna od aktivnosti u okviru reorganizacije rada Republičkog pedagoškog zavoda RS, a za koju je i Vlada RS usvojila informaciju na posljednjoj sjednici.

Potvrdio je ovo za “Nezavisne” Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS.

“Daleko smo već odmakli s uvođenjem male mature u osnovne škole kroz eksperimentalne male mature. Imamo obavezu i da u narednom periodu uvedemo veliku maturu, a to je matura za završetak srednje škole”, istakao je Damjanović.

Spasoje Vasiljević, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola dobojske regije, rekao je da bi se velika matura organizovala u okviru i na nivou RS.

“U srednjim školama u RS trenutno postoji maturski ispit i on je autonoman i postoji za svaku školu. Pitanja za taj ispit određuju matične škole, to nije jedinstveno i predmeti su različiti od škole do škole”, objasnio je Vasiljević.

Naglasio je da je planirano da velika matura bude jedan od kriterijuma za upis na fakultet, jednako kao što bi mala matura trebalo da bude osnov za upis u srednje škole.

“Tu onda ne bi dolazili do izražaja subjektivnost ocjenjivanja i hiperprodukcija vukovaca, nego bi to bilo eksterno ocjenjivanje objektivnog tipa, gdje bi učenici pokazali realno znanje kroz jedinstvene testove”, istakao je Vasiljević.

Ljuban Bajić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola regije Banjaluka, naveo je da je uvođenje velike mature veoma pozitivna stvar. Ipak, još se ne zna konkretno kada će velika matura biti uvedena.

“To se primjenjuje i u regiji i jednako kao što je mala matura referenca za upis u srednju školu, tako bi i velika matura bila referenca za upis na fakultet”, navodi Bajić te dodaje da bi na ovaj način došlo do selekcije budućih kandidata za upis na fakultet.

Reorganizacija, kako je pojasnio Damjanović, neće stati samo na velikoj maturi te ih stoga čeka niz drugih zadataka.

Imaju obavezu da vrše kontrolu kvaliteta rada osnovnih i srednjih škola, kao i da rade standarde znanja za svaki predmet u opšteobrazovnim predmetima, a to iziskuje novu podjelu u Zavodu.

“U novoj podjeli ćemo imati odjeljenje za mjerenje kvaliteta rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kao i odjeljenje za srednje i stručno obrazovanje, koje podrazumijeva srednje stručno, tehničko i gimnazijsko obrazovanje”, rekao je Damjanović.

Kako dodaje, promjena će biti i kada su u pitanju savjetnici za pojedine predmete pa tako novom organizacijom svaki predmet ponaosob neće imati svog savjetnika, nego će savjetnici biti podijeljeni po oblastima.

“Tako će postojati savjetnik za jezike, za društvene nauke i slično, pa bi na taj način svi oni jednako radili, a bila bi pokrivena i sva predmetna područja”, pojasnio je Damjanović te dodao da je novina i to da će Zavod imati i mogućnost angažovanja spoljnih saradnika na privremenim i povremenim poslovima.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS kazali su da bi predstojeća reorganizacija rada Zavoda bila usmjerena na savjetodavno-instruktivni rad.

“Bila bi usmjerena i na nadzor nad radom predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih, umjetničkih škola, kao i škola i ustanova za školovanje djece sa smetnjama u razvoju i domova učenika, kao i na razvoj nastavnih planova i programa”, pojašnjavaju u Ministarstvu.

Dodali su da će se važan segment reorganizacije odnositi na jačanje razvojno-istraživačkih zadataka i aktivnosti sistematskog razvoja.

(Nezavisne)