gradska-uprava

BANJA LUKA, 29. januara – Kancelarija za građane i tokom protekle godine bila je jedan od najvažnijih segmenata u komunikaciji Gradske uprave, što pokazuje i podatak da je ova služba u 2019. godini primila 1.922 građana, a u isto vrijeme obrađeno je 1.210 zahtjeva.

U ove predmete nisu uračunati brojni pozivi građana, kao i obraćanje elektronskim putem, što takođe spada u domen rada ove kancelarije.

Kancelarija je osnovana u novembru 2016. godine i svi građani koji žele da iznesu svoj problem ili zahtjev gradonačelniku, a čije je rješavanje u nadležnosti organa Grada, mogu se obratiti pismenim putem gradonačelniku ili direktno Odsjeku za saradnju sa građanima – Kancelariji za građane.

Šefica Kancelarije Nikolina Račić ističe da se sve zaprimljene predstavke građana analiziraju, te se, nakon provjere u resornim odjeljenjima, građani pismeno obavještavaju o preduzetim radnjama po njihovim predstavkama.

U Kancelariji svakodnevno podižu standarde u oblasti pružanja usluga građanima i to  pribavljanjem svih potrebnih informacija koje se tiču ostvarivanja prava iz nadležnosti organa Grada, upoznavanjem stranaka sa konkretnim zakonskim propisima i pružanjem pomoći u što bržem i lakšem ostvarivanju prava koja im po zakonu pripadaju.

Bez obzira na koji način nas građani kontaktiraju, spremni smo da u skladu sa nadležnostima Gradske uprave Grada Banja Luka i gradonačelnika brzo i efikasno reagujemo na svaki problem sa kojim se naši sugrađani suočavaju – istakla je Račić.

(Banjaluka.net)