BANJALUKA – U organizaciji Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP), Gradski štab za vanredne situacije Banjaluke održao je danas pokaznu vježbu, sa ciljem da se provjeri spremnost i adekvatna reakcija gradskih organa u slučajevima elementarnih nepogoda, poput poplava.

 20190228122708_525189
Foto: Anadolija

Vježba je izvedena u okviru projekta “Upravljanje poplavnim rizikom u slivu rijeke Vrbas” koji je prema riječima Srđana Amidžića, zamjenika gradonačelnika Banjaluke imao preventivi aspekt kao i provjeru spremnosti u kriznim situacijama.

“Kada govorimo o preventivnom djelovanju zajedno sa UNDP-om smo izgradili projektnu dokumentaciju i urbanistički plan na koji način izvršiti regulaciju rijeke Vrbas, da vidimo šta su kritične tačke i koji su budući poslovi sa kojima treba da se bavimo”, kazao je Amidžić i dodao da su urađeni konkretni poslovi na sanaciji i regulisanju sliva Vrbasa sa ulaganjima kako bi se rizik smanjio.

“Kada je u pitanju reakcija u kriznoj situaciji, naravno da ne možemo u potpunosti da otklonimo svu materijalnu štetu, ali ako na pravilan način reagujemo šteta se može smanjiti do 50 procenata”, rekao je on.

On je dodao da da su u okviru ovog projekta opremljeniji za adekvatnije informacije, nabavili su šest podstanica preko kojih mogu da prate kretanje Vrbasa u realnom vremenu, a po prvi put je izrađena mapa rizika na kojoj je jasno ukazano na kritična područja.

Slađana Bunadalo, predstavnik UNDP-a istakla je da današnjom simulacijom žele da se upravljačke strukture upoznaju sa planom i koracima da kada dođe kritična situacija svaki član štaba zna koja mu je uloga.

“Za grad Banjaluku u saradnji sa gradskim vlastima do sada je urađeno mnogo obzirom da je to najveća lokalna zajednica od 13 opština obuhvaćenih projektom, od unapređenja hidrometrijskog monitoringa, do radova na vodotocima, a urađena je projektna dokumentacija za uređenje vodotoka Vrbasa u užem gradskom jezgru. Sve ove aktivnosti koštale su oko 1,8 miliona KM”, istakla je Bundalo.

Mladen Ćućun, šef Odsjeka za civilnu zaštitu i poslove profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice u Gradskoj upravi Banjaluke istakao je da je cilj današnje vježbe da u slučaju proglašenja vanredne situacije svi članovi štaba moraju znati kako se postupa na kojim kritičnim tačkama.

“Banjaluka ima nekoliko kritičnih tačaka, u pitanju su između ostalog Karanovac, Lazarevo, Česma”, rekao je Ćućun.

(https://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Vjezbom-provjerena-spremnost-za-poplave-u-Banjaluci/525189)