ada

BANJA LUKA, 14. februara – U nastojanju da se poboljša bezbjednost saobraćaja u naselju Ada kod tzv. boračkih zgrada, ovih dana počeće postavljanje semaforske opreme, uključujući i manje građevinske zahvate na ovoj lokaciji.

Semafor će biti postavljen na ukrštanju magistralnog pravca sa gradskom ulicom, u čijoj zoni se nalazi autobusko stajalište koje koristi veliki broj građana. Problem predstavlja prelazak stanovništva preko magistralnog pravca koji je veoma opterećen, s obzirom na to da povezuje Kotor Varoš i susjedne opštine sa Banjom Lukom, kao i uključivanje vozila sa sporednog puta na magistralni pravac.

-Potpisan je ugovor sa izvođačem radova, odabranim na tenderu, a vrlo brzo očekujemo da počnu pripremni radovi na semaforizaciji raskrsnice Ulice Palih boraca i Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, za koje je urađena projektno-tehnička dokumentacija i pribavljena građevinska dozvola – kazali su u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Ističu da će, uz postavljanje semafora, biti korigovana širina Ulice palih boraca na samom ukrštanju sa magistralnim putem, te izmještena postojeća autobuska stajališta na magistralnom putu za 30-tak metara, uz izgradnju ugibališta i dijela nedostajućeg trotoara.

-Sve ove aktivnosti pokrenuli smo poslije urađenih analiza uslova i načina odvijanja saobraćaja na ovom području i pribavljene saglasnosti JP „Putevi RS“, a u cilju poboljšanja bezbjednosti velikog broja građana koji svakodnevno prelaze magistralni put da bi došli do autobuskog stajališta – zaključili su iz resornog odjeljenja.

 (Banjaluka.net)