matura

BANJA LUKA, 25. septembra – Proslava male mature biće vraćena pod školski krov ili u ustanove kulture ili sporta na području jedinice lokalne samouprave.

U okviru specijalnih škola za djecu sa poteškoćama u razvoju biće osnovani resursni stručni centri, da bi usluga bila dostupna što većem broju djece u Srpskoj, a angažman asistenata u nastavi više neće zavisiti od finansijskih mogućnosti ministarstva. To su samo neke novine u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

“Primjedba i sugestija direktora JU Centra za slijepa i slabovida lica RS na član 17 formiranje Resursnog centra za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje kao poslovi koji su u njegovoj nadležnosti je usvojena”, rekla je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture u Vladi RS.

“Ti resursni centri će definitivno raditi na poboljšanju kvaliteta učenika, osavremeniće rad nastavnika na osnovu metoda koje imaju. Ti resursni centri imaju stručnjake, imaju znanje”, kaže Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS.

Nastavnici će biti nagrađeni Svetosavskom nagradom i to za, između ostalog, izuzetne rezultate i zalaganje u radu na razvijanju učeničkih znanja, sposobnosti i talenata, podsticanju kritičkog razmišljanja, istraživanja, većeg zalaganja i interesovanja učenika u cilju postizanja boljih rezultata.

Izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade vršiće se putem javnog poziva koji će raspisivati Ministarstvo. Bilo je mišljenja da nagradu treba uvesti i u vrtiće i srednje škole. Kao i da nastavnicima treba omogućiti edukaciju, ali i provjeravati njihovo znanje.  U Srpskoj će biti moguće osnivanje privatnih osnovnih škola i to ako imaju: najmanje devet odjeljenja od prvog do devetog razreda, školsku zgradu sa odgovarajućim školskim prostorom, potrebnu opremu i nastavna sredstva,  potreban broj radnika,  odobren nastavni plan i program.

“Što se tiče privatnih škola, apsolutno podržavam, ali sano ministrice Vas molim da obratite pažnju da te institucije ne budu insitucije koje će stvarati profit, a ne znanje. To je suština priče, ako to uspijemo onda ćemo napraviti pravi posao”, rekao je Darko Mitrić, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS.

“Pričali smo za privatne osnovne škole, ja ću samo reći da tu trebamo biti veoma, veoma oprezni da rezultati koje su dali privatni fakulteti nisu ni blizu onog što se očekivalo od njih i zato i ovdje kod osnovnih privatnih škola treba da budemo obazrivi”, navodi Ognjen Žmirić,poslanik SNSD-a.

Ministarstva će snositi troškove bruto plata i naknada radnika angažovanih u produženom boravku, roditelji snose troškove definisane ugovorom. Đaci će dobiti vaspitno-obrazovni karton koji se vodi u pisanom ili elektronskom obliku.

Bračni supružnik i djeca poginulog ili nestalog borca Republike oslobađaju se plaćanja naknade za polaganje stručnog ispita. Rješenje donosi ministar, na zahtjev kandidata.

(atv)