Petočlana komisija sastavljena od međunarodnih eksperata, predstavnika akademske zajednice, privrede i studenata – za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i akreditaciju, završila je ocjenjivanje Univerziteta u Banjaluci i 16 prijavljenih studijskih programa. U tri dana, Komisija je razgovarala sa više od 150 ljudi na Univerzitetu kako bi sagledali realno stanje na Univerzitetu.

zgrada-rektorata-univerzitete-440x315
Foto: N.N.

“Komisija je razgovarala sa predstavnicima menadžmenta, sa predstavnicima tima za kvalitet koji je pripremao samoevalucioni izvještaj, sa predstavnicima studentskih službi, biblioteka, računovodstva, pravne službe, odjeljenja za međunarodnu saradnju. Onda je uslijedio obilazak resursa studijskih programa,” rekla je Duška Radmanović, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Na Univerzitetu kažu da su od 2016. godine radili na pripremi za ocijenjivanje i dolazak komisije. Stručnjaci su ocijenjivali ispunjenost visokih standarda koji su na snazi u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kako za ustanove tako i za studijske programe.

“Slijedi i posao kad dobijemo konačan izvještaj, da napravimo planove realizacije preporuka kojih će sigurno biti u izvještaju i da radimo i po tim planovima,” kaže Strain Posavljak, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banjaluci.

Komisija ima zadatak da u narednim danima napravi izvještaj koji šalju Univerzitetu, pa Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova BiH. Univerzitet u Banjaluci je prvi univerzitet u BiH koji je ušao u proces akreditacije u decembru 2017. godine. Nakon toga u aprilu 2018. godine, Univerzitet je ušao u proces reakreditacije univerziteta kao ustanove.

(https://www.banjaluka.com/drustvo/zavrseno-ocjenjivanje-univerziteta-u-banjaluci/)