poreska-zatvoreni-objekti

BANJA LUKA, 25. novembra – Inspektori Poreske uprave RS su u okviru kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa u prvih 10 mjeseci ove godine za 40 poreskih obveznika sa područja grada izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana.

Iz Poreske uprave RS su za “Nezavisne” rekli da su inspektori ove godine izvršili ukupno 508 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

“U 179 slučajeva utvrđene su nepravilnosti za koje su potom izdati prekršajni nalozi na ukupan iznos kazne od 240.000 KM”, kazao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS.

Prema njegovim riječima, inspektori su u istom periodu prošle godine zbog utvrđenih nepravilnosti u kontrolama evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa izrekli 64 mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana i izdali prekršajne naloge na ukupan iznos kazne od 75.000 KM.

“Evidentno je da je u 2019. godini manji broj izrečenih mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti, a povećan iznos izrečenih novčanih kazni u odnosu na isti period 2018. godine, na šta su uticale izmjene Zakona o fiskalnim kasama u 2019. godini kojima su povećane novčane kazne”, rekao je Maričić.

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, koje su stupile na snagu 17. jula, propisano je da su zbog neizdavanja fiskalnih računa kazne za preduzetnike u rasponu od 4.000 do 8.000 KM, za pravna lica od 8.000 do 16.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 4.000 KM.

“Ako poreski obveznik u roku od 72 sata inspektoru dostavi dokaz o uplati izrečene novčane kazne, neće mu biti izrečena i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana”, istakao je Maričić.

U slučaju da poreski obveznik u roku od godinu dana od dana izvršenja prekršaja ponovi prekršaj, propisana je dvostruko veća novčana kazna.

“Kazne su povećane samo u dijelu koji se odnosi na neevidentiranje prometa preko fiskalnih kasa i neizdavanje računa, dok ostale kazne za, na primjer, neslanje dnevnih izvještaja i servisnu knjigu nisu povećane”, pojasnio je Maričić.

Dodao je da prilikom kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa na području grada nije zatečen nijedan neprijavljeni radnik.

(Nezavisne)