uprava

U upravi Republike Srpske zaposleno je ukupno 5.517 državnih službenika i namještenika – podaci su Zavoda za statistiku RS.

Žena u upravi ima više u odnosu na muškarce i na kraju prošle godine godine bilo ih je zaposleno 3.189, a muškaraca 2.328.

Međutim, iako su brojnije, na rukovodećim pozicijama u upravi Republike Srpske dominiraju muškarci i tako ih je više na pozicijama pomoćnika ministara, rukovodilaca republičke uprave i rukovodilaca uprave organizacije.

Takođe, muškarci ima više i na pozicijama sekretara ministarstava, zamjenika i pomoćnika republičke uprave, te zamjenika republičke upravne organizacije.

Onaj ko je na višoj poziciji ima i veću platu.

Državnih službenika u upravi Srpske ima ukupno 3.687, od čega se stručne savjetnike odnosi njih 78.

Namještenika je zaposleno 1.742, od čega su 1.051 žene.

Ostalih zaposlenih je 88, a riječ je o, po objašnjenju Zavoda za statistiku RS, savjetnicima ministara, neraspoređenima, višku, pripravnicima i volonterima.

U ove podatke ne ulaze ministri, zaposleni u prosvjeti, policiji, zdravstvu, te u javnim preduzećima i Investiciono-razvoj banci i zaposleni u opštinama i gradovima.

Po posljednjim podacima Zavoda za statstiku RS, u septembru prošle godine u Republici Srpskoj je bilo ukupno zaposleno 275.418 ljudi.

(Srpskainfo)