Da li ste znali da se zvona na hrišćanskim crkvama u svijetu u podne oglašavaju zbog Beograda i jednog događaja iz 1456. godine?

Tokom otomanske opsade Beograda, papa Kalist Treći, naredio je da se zvonjavom crkvenih zvona u podne vjernici širom planete svakodnevno pozivaju na molitvu za branioce Beograda od otomanske najezde.

“Neposredno pred beogradsku bitku papa Kalist je izdao bulu, krajem juna meseca 1456. godine, sa ciljem da se oglase zvona sa bazilike SV Petra u Rimu, moleći se da se dogodi čudo, koje se i dogodilo pobedom u beogradskoj bici, koja se završila 22.jula 1456. godine. To je blistava pobeda hrišćanskog oružja na čelu sa ugarskom kraljevinom”, istakao je Stefan Mavrović, kustos-istoričar beogradskog gradskog muzeja Vršac.

Ubrzo se poziv na molitvu za branioce Beograda pretvorio u proslavu hrišćanskog trijumfa, a vijest o pobjedi na Osmanlijama polako počinje da se širi svijetom.

“U Rim je došla 6. avgusta tako da je papa Kalist izdao još jednu bulu, a naredbu nije menjao i onda je ostao običaj, prosto tradicija da se sva zvona oglašavaju u podne”, istakao je Stefan Mavrović.

Papa nikada nije povukao tu naredbu, tako da i danas, čak i u Turskoj, zvona u podne zvone kao poziv na molitvu,  ali i u znak pobjede hrišćana nad Turcima.

(RTS)