smece

Svaki stanovnik Republike Srpske je tokom prošle godine u prosjeku stvorio 345 kilograma otpada.

Ovo su podaci Zavoda za statistiku RS u kojem navode da je uočen trend rasta prikupljenog u ukupno proizvedenom komunalnom otpadu u periodu 2015-2018. godina, a koji se kreće od 60 odsto u 2015. do 68 odsto u 2018. godini.

– U istom periodu raste i količina otpada koji se trajno odlaže na gradska/opštinska odlagališta, što je najzastupljenija opcija zbrinjavanja otpada. Količina trajno odloženog otpada u ovom periodu porasla je za 11 odsto. Uočeni trend upućuje, između ostalog, na smanjenje količine otpada koji se, potencijalno, odlaže na divlja odlagališta – kažu u Zavodu za statistiku RS.

U strukturi prikupljenog i mješanog otpada dominira miješani komunalni otpad, koji čini 93 odsto prikupljenog i 88 odsto odloženog otpada u prošloj godini. Istovremeno, odvojeno prikupljeni otpad, koji se uglavnom predaje na dalji tretman, čini jedan odsto ukupno prikupljenog otpada u 2018. godini.

Papir i karton dominiraju u strukturi odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (88 odsto). Odvojeno prikupljeni otpad se, uglavnom, predaje na dalje zbrinjavanje trgovcima i sakupljačima sekundarnih sirovina.

(Srpskainfo)