BANJALUKA, 23. decembra – Gradonačelnik Banje Luke, Slobodan Gavranović donio je  Zaključak, prema kojem u periodu od 21. decembra ove godine do 15. januara 2014. godine, ugostiteljski objekti na području grada mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Banja Luka.

Svi uostiteljski objekti na području grada mogu raditi u neograničenom radnom vremenu u dane: 01, 02, 07. i 14. januar 2014 godine.

U ostale dane navedenog perioda (od 21. decembra do 15. januara), ugostiteljski objekti mogu raditi jedan sat duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom, i to:

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:

– od 07.00 do 01.00 čas, radnim danima,

– od 07.00 do 02.00 časa, vikendom (petak i subota).

– Ugostiteljski objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta «zlatna kašika»:

– od 07.00 do 02.00 čas, radnim danima,

– od 07.00 do 03.00 časa, vikendom (petak i subota).

Noćni klubovi (disko-barovi, disko-klubovi/diskoteke i noćni barovi):

– od 19.00 do 04.00 časa,

– od 19.00 do 05.00 časa, vikendom (petak i subota).

Saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i sl.):

– od 07.00 do 04.00 časa.

U navedenom periodu, ugostiteljski objekti, smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom – od 07.00 do 22.00 časa, radnim danima i vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, kojima je dodijeljen znak kvaliteta «zlatna kašika»: od 07.00 do 24.00 časa, radnim danima i od 07.00 do 01.00 čas, vikendom (petak i subota).

Kako se navodi u Zaključku, na republički praznik – Dan Republike 09. januara 2014. godine (četvrtak), na području grada Banja Luka, mimo Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka mogu da rade i:

– prodajni objekti koji se bave trgovinom na malo mesom i proizvodima od mesa (mesnice), u vremenu od 08.00 do 13.00 časova;

– prodajni objekti u kojima se obavlja trgovina na malo cvijećem (cvjećare), u vremenu od 08.00 do 20.00 časova, i

– prodajni objekti samostalnih preduzetnika u kojima se obavlja trgovina na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe), u vremenu od 08.00 do 12.00 časova.

Poslodavac je dužan radnicima, koji će raditi na Dan Republike – omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu, objavila je ASBL.

Zaključak je donesen na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka i ukazane potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata za predstojeće republičke i vjerske praznike, kako bi se obezbijedila bogata i raznovrsna ugostiteljsko-turistička ponuda, u cilju zadovoljavanja povećanih potreba građana na dan republičkog praznika.